Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 26 augustus 2020.