5 juni 2021
Grote Kerk
Na de succesvolle Brederode lezing op 25 mei 2019 door professor Jan van Oostrom over krijgsman, monnik en politicus Jan van Brederode zal Hedy d’Ancona de tweede Brederode lezing verzorgen. Onderwerp: Joke Smit en haar rol tijdens de Tweede Feministische Golf en haar strijd voor gelijkberechtiging van de vrouw.
25 augustus 2021
(volgt)
25 augustus 2021
(volgt)
Na de Algemene Ledenvergadering volgt de lezing door Kees Tukker over zijn boek 'De Voedselcommissaris'. Het betreft het dubbelspel tijdens de Tweede Wereldoorlog van zijn oudoom en topambtenaar Jan Groen Tukker.
18 september 2021
Nieuwpoort
In de 17e eeuw kreeg Nieuwpoort wallen en grachten in een vesting met zes bastions. Als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie speelde Nieuwpoort een belangrijke rol in de verdediging van het gewest Holland om de Franse legers tegen te houden. Het plan is om de vestingwerken en het museum te bezoeken. Dit alles in het kader van de Rampjaar Herdenking 1672 (volgend jaar) en de 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.
6 oktober 2021
Wordt later bekendgemaakt.
De lezing zal worden verzorgd door Bas van Wiggen. Het onderwerp is Vianen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zal speciale aandacht gegeven worden aan de kazematten van de Lekbrug.
23 oktober 2021
Den Bosch/Vught
Excursie naar Den Bosch. In Den Bosch worden we ontvangen door Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. We bezoeken de Sint-Jan kathedraal en het bisschoppelijk paleis. In Den Bosch is er gelegenheid om te lunchen. Daarna rijden we door naar Kamp Vught, het voormalige concentratiekamp voor een rondleiding en een bezoek aan het museum.