De werkgroep Redactie is belast met de zorg voor publicaties, uitgegeven door of onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

tijdschrift voorblad 1