De werkgroep Monumenten, is belast met het behoud van historisch monumentaal en archeologisch erfgoed van Vianen en haar directe omgeving.

De werkgroep Activiteiten, heeft tot taak in principe twee maal per jaar een excursie voor de leden van de vereniging te organiseren, als ook tentoonstellingen, lezingen en andere evenementen te verzorgen.

De werkgroep PR is belast met het verschaffen van informatie op historisch gebied en met het bevorderen van contacten tussen de beoefenaars van de plaatselijke en regionale geschiedenis. Verder is zij belast met het bevorderen van de bekendheid van de vereniging onder de inwoners van Vianen en haar directe omgeving. De werkgroep maakt o.a. gebruik van de website van de vereniging, van Twitter en Facebook.

De werkgroep Stadswandelingen en Genealogie is belast met de uitvoering van stadswandelingen door historisch Vianen. Verder is zij belast met voorouderlijk onderzoek (stamboomonderzoek) naar families uit Vianen en haar directe omgeving.

De werkgroep Redactie is belast met de zorg voor publicaties, uitgegeven door of onder verantwoordelijkheid van de vereniging.

Subcategorieën

Bevat alle activiteiten van de werkgroep.

Bevat alle activiteiten van de werkgroep.