De werkgroep Monumenten, is belast met het behoud van historisch monumentaal en archeologisch erfgoed van Vianen en haar directe omgeving.

De Werkgroep Activiteiten, die wordt gecoördineerd door Johan Teuben, organiseert lezingen en excursies.

De werkgroep PR is belast met het verschaffen van informatie op historisch gebied en met het bevorderen van contacten tussen de beoefenaars van de plaatselijke en regionale geschiedenis.

De werkgroep Stadswandelingen en Genealogie, die geleid wordt door Hans Kluit, is belast met de uitvoering van stadswandelingen door historisch Vianen.

De Werkgroep Redactie staat onder leiding van Rob de Graaff. Zij is belast met de zorg voor publicaties.

Subcategorieën

Bevat alle activiteiten van de werkgroep.