De vereniging is opgericht in 1949.
De toenmalige burgemeester van Vianen, de heer G.B. Pellikaan, één van de medeoprichters, werd de eerste voorzitter.

De vereniging is opgericht in 1949.
De toenmalige burgemeester van Vianen, de heer G.B. Pellikaan, een van de medeoprichters, werd de eerste voorzitter.

Subcategorieën

De vereniging kent een aantal werkgroepen. Elk met een eigen activiteiten gebied.

Hier vindt je alle verslagen van lezingen en excursies.

Hier zijn alle officiële documenten van de vereniging te vinden.