In 1567 werd de inventaris opgemaakt van de bezittingen van Hendrik van Brederode,

De "Gouden eeuw" - de term werd reeds gebruikt - is in Nederland ingeburgerd als synoniem voor de 17de eeuw.

In het Historisch Museum te Amsterdam bevindt zich een portret van Joan Blaeu,

In 1672 - in hetzelfde jaar waarin de drukkerij van Blaeu door brand verwoest werd - werd Nederland bedreigd door de Fransen, de Engelsen en de Duitsers.

Kaarten en plattegronden zijn een belangrijke bron voor de historische kennis van een bepaald gebied.

Toen Nederland onder het bewind van de Fransen kwam, besloten zij tot een herindeling van ons land in departementen.