In het Land van Brederode Overzicht van de jaargangen.

Jaargang 1 (1976) 

Nummer 1 

1. Inleiding 2. De redactie 3. Historische verzamelingen van de vereniging 

a. Archivalia b. Gedrukte stukken c. Kaarten en prenten d. Munten 4. De eerste prent, behorend tot de verzameling van de vereniging 

a. Capel te Helsdingen buyten Vianen 5. Zweder van Beusinchem en zijn zegel (J. Heniger) 6. Lafayette en Vianen (G. P. Gosman) 

Jaargang 2 (1977) 

Nummer 1 

1. Uit de bestuursvergadering 2. Het huis Amaliastein gelegen in het Viaanse bos, 1607 (Isaac le Long) 3. Hubrecht van Vianen (J. Heniger) 4. Brederode’s huis ter Kleef (G.P. Gosman) 5. De Brederode portretten (J. Heniger) 6. Joden in Vianen in de 18e eeuw (H. L. Ph. Leeuwenberg) 7. Excursie

Nummer 2/3 

1. Aan de lezers 2. De Brederode portretten Retificatie 3. Zweder van Vianen (J. Heniger) 4. Vianen en de spotprenten op de windhandel (C.H. Slechte) 

a. Inleiding b. De windhandel c. Vianen 5. Verslag excursie historisch landschap Vijfheerenlanden (J. Heniger) 

Jaargang 3 (1978) 

Nummer 1 

1. Inleiding (N.J. Maarsen) 2. Afbeelding Gezicht op de Landpoort (H. L. Ph. Leeuwenberg) 3. Willem van Duivenvoorde (J. Heniger) 4. Lijst van regerende Heren en Vrouwen van Vianen (J. Heniger) 5. Willem Anthonij Ockerse, een veelzijdig man uit de 18e eeuw, geboren te Vianen (Hanna Schouten) 6. Uit een brief van J. Monster, Hamilton (Canada)

Nummer 2/3 

1. Redactioneel voorbericht (Het bestuur) 2. Gezicht op Schoonrewoerd, 1750. Ets door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beyer. (H. L. Ph. Leeuwenberg) 3. Hendrik I en Gijsbrecht van Vianen (J. Heniger) 

a. Hendrik I (1351 – 1352) b. Gijsbrecht (1352 – 1391) 4. Het slot Batenstein, te Vianen (A.C.N. Koenhein) 5. Brandbestrijding in Vianen, 250 jaar geleden (C. Ruiter) 

Jaargang 4 (1979)

Nummer 1/2 

1. Bericht van de redactie 2. Prent, het dorp Heicop, 1750. Bij een ets van Hendrik Spilman (H. L. Ph. Leeuwenberg) 3. Hendrik II van Vianen (J. Heniger) 4. Hendrik van Brederode: ja of nee? (J.A.L. de Meyere) 5. Ameliastein of de Oranjeboom (A.C.N. Koenhein) 6. Inleiding op “Bestek 1490” (De redactie) 7. Bestek 1490 in het land van Vianen en Ameide 8. Kroniek 

a. Synagoge Monument b. Boek “Leven van Dirk Volckertsz. Cornhert” van H. Bonger. c. Tentoonstelling “De kogel door de kerk” in Den Haag d. Boek “Kastelengids van Nederland” e. Nieuwegein heeft Historische Kring f. Stadhuisperikelen g. DOS 60 jaar h. Geschiedenis in Veelvoud i. R.K. kerk bestaat 100 jaar j. Het beleg van ’s Hertogenbosch in Noordbrabants Museum 9. Verenigingsnieuws 10. Ledenlijst 

Nummer 3/4 

1. Bericht van de redactie 2. Aanvullende gegevens over de Landpoort te Vianen (J. Ruijter) 3. Medische zorg te Vianen (J.A.M. Koenhein) 

a. De ordonnantie b. De doktoren c. De apothekers d. De chirurgijns e. Andere genezers f. De joden g. Noten 4. Het Slot Batenstein II (A.C.N. Koenhein) 5. Kroniek 6. Verenigingsnieuws 

Jaargang 5 (1980) 

Nummer 1 

1. Bericht van de redactie 2. De Vijfheerenlanden (J. Smits) 3. Ladieu tue – ung me tout. Bij de graftombe van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote te Vianen (J.A.L. de Meyere) 

1. Inleiding 2. Sterven 3. Begraven 4. Grafmonumenten 5. Opdrachtgever 6. Reinoud III 7. Kunstenaar 8. Datering 9. Diepere betekenis 10. Waardering 11. Veranderingen 12. Legende 4. Fragment van een reglement in verband met begrafenissen (J.A.L. de Meyere) 

1. Inleiding 2. Koetsen 3. Kleden 4. Mantels 5. Overige bepalingen 5. Te water, Ockerse en het begraven in de kerken binnen de steden (A,C.N. Koenhein) 6. Twee gietijzeren grafmonumenten te Vianen (Mr. J. Belonje) 7. Ledenlijst 2

Nummer 2/3 

1. Bericht van de redactie 2. Hendrik van Brederode: ja of nee? Een reactie. (J.H. Verhoog) 3. Een ridder van de olifantsorde, Johan Wolfert van Brederode en zijn familie. (M.E. Tiethof - Spliethoff 4. “De grote pomp” te Vianen: een monument ter nagedachtenis aan Johan Wolfert van Brederode? (J. Ruijter) 5. Kroniek 

a. Nieuwe steden in de middeleeuwen” b. In het zadel. c. Bond Heemschut d. Kijk op boerderijen. e. Het protestatisme te Brussel. f. Bijdrage tot de geschiedenis van het gildewezen. g. Ruilverkavelingsplan Vijfherenlanden h. Beroende zilversmeden i. Jutphaas, wie praat er nog over? j. Dood en begraven k. Ingenieurs in Nederland l. Philip van Bourgondië 6. Grap of consumentenbedrog? (J. Smits) 7. Het Land van Brederode in prent: verslag van een gesprek met Ton Diekstra. (J. Smits) 8. Verenigingsnieuws 9. Verslag van de excursie naar kasteel Doorwerth. (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 10. Uitnodiging voor de excursie naar de Lopikerwaard 11. Ledenlijst 

Nummer 4 

1. Bericht van de redactie 2. Reinoud III van Brederode en de stad Terwanen. (J.H. Verhoog) 3. Bedelaars in het Land van Vianen. (P. Horden) 4. Familiearchief van Zijll (J. Heniger) 5. Kroniek 

a. Glasmolen te Leerdam b. Thorn – het witte stadje c. Jacob Campo Weyermans d. Plaatselijk nieuws e. Formele objectiviteit in stedenbouw. f. Rechtsspiegel – Een rechtshistorische terugblik in de lage Landen. g. De hervormde kerk van Lexmond h. Zangvereniging Hallelujah, zeventig jaar i. Subsidiestop Monumenten in Zuid – Holland j. Bouwen op een driehoek k. Verkeer en vervoer l. Keizer Napoleon in Jutphaas en Vreeswijk. 6. Verenigingsnieuws 7. Nieuwe leden 

Jaargang 6 (1981) 

Nummer 1 

1. Bericht van de redactie 2. Vicarie van Bloemestein. (C. Dekker) 3. Leerdam: meer dan twee eeuwen glasindustrie. (H.A. Visser) 

a. Inleiding 

i. Glasfabriek in 1765 gesticht b. Antiek glas 

i. Uitvinding glassmelten in Egypte (Plinius beschreven 23 – 79 na Chr.) ii. Alexandrie glas uitvoeren iii. In Rome tijdens keizerrijk iv. Na Romeinse tijd vaardigheid via Byzantium naar Venetie (Murano) 

v. Na 1700 in Bohemen c. Nederlands glas 

i. Oudste glasblazerijen Middelburg (1581) en Amsterdam (1597) 

d. Leerdam e. Bezoek aan de fabriek in 1877 f. Drie tijdperken g. Tot slot 4. Aanvullende gegevens over het dorp Heicop. (J. de With) 5. Veranderen kan ‘t: een aanvulling. (Hanna Schouten) 6. Te gaste: Nieuw leven. 7. Kroniek 

a. Negentiende-eeuwse winkelpuien. b. Provincie Rijnmond c. “De Drie Steden”: een historisch tijdschrift van Buren, Culemborg en Tiel. d. Historische Vereniging “Leerdam”. e. Uitblijven complete geschiedenis van Vianen. f. Groot Museumboek g. Museumboek voor Zuid - Holland h. Natuursteen in monumenten. 8. Verenigingsnieuws 

Nummer 2 

1. Bericht van de redactie 2. Vianen, middelpunt van het verzet 1566 – 1567. (Dr. A. van Hulzen) 3. Inleiding op Steven de Witt. (redactie) 4. Uit de Viaanse Historie van de vorige eeuw: De Maatschappij ter verbetering van het Lot der Armen te Vianen, onder de zinspreuk “Vlijt geeft Zegen”. (W.W. vom Schemm / J. Solk) 5. Te gast: VV Brederodes Vianen (NN) 6. Kroniek 

h. Constantijn Huygens i. De Hofpoort j. Historische Vereniging “Leerdam”. k. De Hollandse Bodebus l. Ina Boudier – Bakker m. Brederodes 60 jaar n. “Kijk op stadhuizen”. o. Monumentenwacht p. “Tractaat tegen het Jodendom” van Jacob Campo Weyerman q. Klokken torenuurwerken 7. Verenigingsnieuws 

Nummer 3/4 

1. Bericht van de redactie 2. Nogmaals het Slot Batestein, zijn beschrijvers en zijn bewoners. (Hanna Schouten) 3. Vianen als domicilie en inspiratiebron van Ina Boudier – Bakker. (Gé Vaartjes) 4. Kroniek 

a. Valkenstraat 11 b. Uitbreiding van het stadhuis c. De nieuwe brug van Vianen in A 27 d. Algemene Middenstandsvereniging bestaat 50 jaar e. HSV De Reiger bestaat 50 jaar f. Damtournooi Vianen 720 g. Kerkepad op 11 en 18 juli 1981. h. “Franse Oratorianen en de Clerezie in de jaren 1752 – 1763” van drs J. Smits i. Dirck Volckertsz. Coornhert te Vianen j. Jachthaven te Lexmond door W. van Zijderveld. k. Herman de Man l. Herman de Man m. “Kerken, wat doe je er mee?”. Dr. R. Steensma n. De Grote Pomp te Vianen o. De Watertoren aan het Hofplein p. “80 stadswandelingen” van de ANWB q. Vereniging voor Industriele Archeologie in Zuid – Holland – Zuid. r. Vianen op prentbriefkaarten. 5. Verenigingsnieuws 

Jaargang 7 (1982) 

Nummer 1 

1. Bericht van de redactie 2. Eerste voorzitter van onze vereniging wordt tachtig (H.L.Ph. Leeuwenberg) 3. Een “document” van onze vereniging (historische document) 4. Coorhert en Brederode (Dr. H. Bonger) 5. Jacob van Hervelt. Zijn activiteiten in Vianen (Drs. J.H. van Els) 6. Kroniek 

a. Schilderij door Huub Sluis b. Nieuwe brandweergarage aan ’t Wed c. Stedelijke structuren – een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad d. Uit de Domphoorn van de Vogelwacht e. Boekje kasteel Rijnhuizen f. Herdruk: Vreeswijk aan de Lek – Momenten uit de dorpsgeschiedenis. g. Vreeswijk, de Vaartse Rijn en de Koninginnesluis h. Lexmondse ijsclub Door Eendracht bestaat 75 jaar.. 7. Herman de Man – Nieuw boek (H.L.Ph. Leeuwenberg) Uit mijn kinderjaren 8. De mysterieuze “veenmol”van Vianen (NN) 9. Verenigingsnieuws 

a. Excursie (met jaarvergadering) naar Buren. 

Nummer 2/3. Hagestein 

1. Bericht van de redactie 2. Hagestein 600 jaar .... (Burgemeester van Hagestein H. van der Gronde) 3. Lijst met afkortingen 4. Middeleeuwse ontginningsgeschiedenis van Hagestein R. van Acquoy) 5. Stadsrechtverlening van Hagestein in 1382 (A,C.N. Koenhein). 6. Een nieuw kasteel (T.J. Hoekstra) 7. Beleg van Hagestein in 1405 (J. Heniger) 8. Enkele grepen uit de geschiedenis van de Hagesteinse parochie in de middeleeuwen (H.L.Ph. Leeuwenberg). 9. Lijst van regerende heren en vrouwen van Hagestein (J. Heniger) 10. Lijst van pastoors en bedieners van de parochiekerk van Hagestein (H.L.Ph. Leeuwenberg 11. Lijst van predikanten van de kerk van Hagestein (NN) 12. Hagestein en het water. Enkele aantekeningen omtrent de geschiedenis van Hagestein (J.M.M. Ruijter) 13. Een overzicht. Uit Aardrijkskundig Woordenboek door A.J. van der Aa (de redactie) 

Nummer 4 

1. Bericht van de redactie 2. In memoriam G.B. Pellikaan (G.A. Verduin) 3. Historische pedagogiek (P. Horden). 4. Te gast: de School met de Bijbel te Lexmond (J. van Dieren). 5. Kroniek 

a. Willem Anthonij Ockerse (1760 – 1826) , leven en werken, door Hanna Schouten b. Actionisten (in Aan de oevers van de Lek en Linge door Moorrees c. Opdeling rijksmonumenten en gemeentemonumenten door CRM d. Naïef schilder Govert Rombout overleden e. Opdat de ruimte meevieren – een studie over de spanning tussen de liturgie en 

monumentenzorg bij de herinrichting en het gebruik van monumentale hervormde kerken, door dr R. Steensma. f. Nijhof’s Geschiedenis – lexicon Nederland – Belgie, door H.W.J. Volmuller g. Gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden 8. Verenigingsnieuws 

a. Verslag excursie Buren op 15 mei 2005 b. Lezingencyclus c. In en leven om de poort, tentoonstelling en boek 

Jaargang 8 (1983) 

Nummer 1/2 

1. Bericht van de redactie 2. “Vyanens alverdriet”: Jacob Campo Weyermans (A.J. Hanou) 3. Kroniek 

a. Onthulling beeld van Twee Monniken medio augustus 1982. b. Stadsherstel in kleine kernen – ervaringen in Vianen, Brielle en Hulst. c. Verplaatsing grote pomp d. Ander subsidiesysteem in andere gemeente e. Het wezen van het schrijversschap van Ina Boudier – Bakker, door Ge vaartjes f. Brochure voor ABN bank g. De geschiedenis van de Vreeswijkse en Jutphase tol h. Oude Nederlandse maten en gewichten, uitgave Meertens instituut i. Jaarboek 1983 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden j. Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheid Noordeloos en Overslingerland door M. Schakel. k. Land van Polders en molens 4. Hoogbouw langs de Lek in Nieuwegein? (de redactie) 5. Verenigingsnieuws 

a. Protest b. Bijzondere aanwinst voor de vereniging c. Nieuwe vondsten in Vianen door archeologische werkgroep d. Verslag van de excursie naar Munster e. Excursie (met jaarvergadering) naar Culemborg 

Nummer 3/4 

1. Bericht van de redactie 2. De nachtwacht te Lexmond (W. van Zijderveld) 3. Grafstenen in de kerk van Lexmond (P. Horden) 4. De reigers van Vianen (J.M.M. Ruijter) 5. Verenigingsnieuws 

a. Genealogische werkgroep: nieuwe start. b. Verslag excursie naar Culemborg. c. Excursie naar Xanten d. Lezingencyclus e. Tentoonstelling Stedelijk Museum Vianen. 6. Kroniek 

a. Jaarboek Alblasserwaard en Vijfheerenlanden b. Stichting Bedrijfsmonumenten Midden Nederland c. Jacob Campo Weyerman d. John Wortel e. Waterkrachtcentrale Hagestein f. Toonneel des Aerdrijcx. g. Gif – top – dertig in Nederland h. Zuid – Hollandse Zaken 

Jaargang 9 (1984) 

Nummer 1 / 2 Hendrik Bongers 

1. Bericht van de redactie 2. Hendrik Bongers, apotheker te Vianen (drs. R.A. Brongers) 3. Kroniek 

a. Een gedamasceerde lanspunt uit Vianen b. Jaarbok 1984 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden c. Grens Nostra d. KNG voor Geslachts – en Wapenkunde e. Querido’s letterkundige reisgids van Nederland. f. Pubertijd – gedichten uit de jaren vijftig. g. Nationale kadobon h. Stichting tegen gemeentelijke Herindeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden i. Hoogbouw aan de Lek in Nieuwegein j. Alle verhalen Oud en Nieuw k. Merklappen 

Nummer 3 / 4 Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden 

1. Bericht van de voorzitter 2. Eeuwenoude kaarten en plattegronden van Vianen en de Vijfheerenlanden (J.A.L. de Meyere en J.M.M. Ruijter) 

a. Inleiding b. Kaartenmakers c. In den beginne d. Vianen op een Romeinse kaart e. Een nieuw wereldbeeld f. Van Deventer en sGrooten g. Militaire kaarten h. Nieuwskaarten i. Braun en Hogenberg j. Van het zuiden naar het noorden k. Kaerius en Hondius l. Atlas m. Kartografisch materiaal op kasteel Batestein n. Blaeu o. Joan Blaeu geportretteerd door Jan van Rossum p. De 18de eeuw q. Tot besluit r. Kaartenverzameling s. Beknopte bibliografie 

Jaargang 10 (1985) 

Nummer 1 

1. Bericht van de redactie 2. De hensbekers van de Vijfheerenlanden 3. Bonifacius Mijnlieff, steenbakker te Vianen, en zijn familie 4. Kroniek a.b. 

Nummer 2/3/4 

1. Bericht van de redactie 2. De Biezenpoldermolen 3. Brand in Lexmond 4. Verkeersproblemen 5. De hensbekers van de Vijfheerenlanden – 2 6. Kroniek a. a b. 

Jaargang 11 (1986) 

Nummer 1/2: Kerkennummer 

1. Bericht van de redactie 2. Een katholieke schuilkerk in Vianen (ca. 1650 – 1808) (H.L.Ph. Leeuwenberg 3. De neo – gothische kerk van Maria ter Hemelopneming te Vianen. (A.J. Looyenga) 4. Egbertus Geerdink (1835 – 1916), bouwpastoor (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 5. De kostschool van de Franse oratorianen te Vianen (1753 – 1762) (F. Smit) 6. De doleantie te Vianen (M.H. Quak) 7. Joden in Vianen (J.A.M. Koenhein) 8. Ledenlijst 

Nummer ‘3/4, Boeren, burgers, buitenlui. 

1. Bericht van de redactie 2. Op bezoek bij een honderdjarige (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 3. De magistraat van Vianen (L.G. Krijnen) 4. De bestuurders van Vianen in de 18e eeuw (L.G. Krijnen) 5. Van de vrij vogels en Viaanse reigers; enige aantekeningen van Jacob Camp Weyermans (A.C.N. Koenhein) 6. “Strijd, rust en verlatenheid”. Politieke en economische aspecten te Vianen 1840 – 1850 (G.J.N. de Korte) 7. Kroniek 

b. Tentoonstelling jan Blanken c. Een poort te veel. 

Jaargang 12 (1987) 

Nummer 1: Kommer en kwel 

1. Bericht van de redactie 2. Een 16e eeuwse kroegruzie te Hagestein (H.L.Ph. Leeuwenberg) 3. Een “Utrechtenaer” in Vianen. Kroniek van een sodomieproces.(ca. 1650 – 1808) (M.H. Quak) 4. Huwelijksperikelen (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 5. Kroniek 

a. Stichting Herstel Grafmonumnet Jan Blanken b. Stoomsteenfabriek “De Lek”. c. De hoogstaangeslagenen 

Nummer ‘2/3: Strijd en strijdtoneel. 

1. Bericht van de redactie 1. Vianen in de Napoleontische tijd (M.J. Ververs) 2. De Diefdijk als sector in de Nieuwe Hollandse waterlinie, 1815 – 1940 (D.T. Koen) 3. Spitten in de polder. “De aanleg van de “Paasdam” in het Lakerveld, 1944 (B. Sijbers en F. Leeuwenberg – Steegh) 4. Kazernering in het Weeshuis (J.M.M. Ruijter) 5. Kroniek 

1. Asielzoekers in Vianen; een bijzondere tentoonstelling. 2. Het boterhuis 3. Vianen patriottenstad 

Nummer 4: Wind en water 

1. Bericht van de redactie 2. Scheepvaart tussen Vianen en Hagestein (H.L.PH. Leeuwenberg) 3. De trekvaart tussen Vianen en Gorinchem (J.A.M. Koenhein) 

1. Inleiding 2. Door de aanleg van de trekvaart tussen Gorinchem en Vianen (beter is het te spreken van het operationeel maken van de bestaande vaarweg) in 1658 werd de stad opgenomen in het trekvaart systeem dat de belangrijkste teden in Holland met elkaar verbond. 3. De trekvaart 7. Molens in Vianen (A.C. Enkelaar) 

Jaargang 13 (1988) 

Nummer 1 Zilverschoon 

1. Bericht van de redactie 2. De bouwgeschiedenis van het huis Langendijk 14 – 16 te Vianen (Bart Klück) 3. De restauratie van het huis “Neêrlands Welvaren” aan de Langendijk 14 – 16 te Vianen (A. Verlaan) 4. De edelsmeden van Vianen uit Vianen (J. Heniger) 5. Kerkzilver te Vianen (M.H. Quak) 6. Kroniek 

a. Kraneschipbrug b. Puzzel c. Reconstrictietekeningen Wipkorenmolen d. Reacties van lezers 

Nummer 2/3/4 Jan Blanken 

1. Bericht van de redactie 2. Jan Blanken Jansz. (1755 – 1838), Inspecteur – generaal van de Waterstaat (R.M. Haubourdin). 3. Jan Blanken en de waterstaat van de omgeving van Vianen (G.P. van der Ven) 4. Jan Blanken en de “Oude Sluis” te Vreeswijk (H. Dam). 5. Een gedenkteken in gegoten ijzer (W.H.P. Scholte) 8. Kroniek 

a. Jan Blanken in het Stedelijk Museum Vianen b. Stichting herstel Grafmonument Jan Blanken c. Bruggenbouw d. Jan Blankenlezing e. Oudste inwoner van Vianen overleden 9. Verenigingsnieuws 

a. Ledenlijst 

Jaargang 14 (1989) 

Nummer 1 

1. Bericht van de redactie 2. Geuzenpenningen, napjes en kalebasjes (G. van der Meer) 3. De “veenmol” van Vianen blijkt een bronzen langoest (H.E. Muller / L.B. Holthuis). 4. 40 jaar opvoeden tot belangstelling en gepaste trots (NN) 5. Vianen toen en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 6. Kroniek 

a. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Vianen; b. Onderwijs te Lexmond c. Dialect in de Vijfheerenlanden; d. P.J. Meertensinstituut zoekt medewerkers; e. Culturele gids Zuid-Holland f. Kerkenraamactie. 

Nummer 2 

Pers en publiciteit 1. Bericht van de redactie 2. De kranten van Vianen (Oda Schmalhausen / Hans Koenhein) 3. Vianen, toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 4. Kroniek 

a. Grafmonument Jan Blanken onthuld; b. Jan Blanken en Vijverlust c. Amelia van Nieuwenaar d. Mollen in de Voorstraat 

Nummer 3/4 Catalogus 

1. Voorwoord 2. Archivalia; 3. Archief van de heerlijkheid; 4. Tienhoven 5. Bibliotheek 6. Handschriften en documenten 7. Prenten en tekeningen 8. Kaarten en plattegronden 9. Fotografische afbeeldingen 10. Munten en penningen. 

Jaargang 15 (1990) 

Nummer 1/2 Vianers in den vreemde. 

1. Bericht van de redactie 2. Pierre de Salve, onderkoopman en opperhoofd van Mannar (J.L. Terweij); 3. Cornelius Comegys (1630 – 1708), jongeman van Lexmond. Zijn loopbaan en zijn familie in Amerika (Robert G. Comegys, vertaald door J. Heniger). 4. Oost west, thuis minder best. Het turbulente leven van Govert de Bruijn (E.M. de Bruijn – ter Denge en dr. J.H. de Bruijn); 5. Ondernemers in den vreemde (G.J. Woudenberg); 6. Vianen toe en nu (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 10. Kroniek 

a. G.J. Verduin, erelid b. Holland of Utrecht? c. Historisch museum Nieuwegein d. AWN zoekt informanten 

Nummer 3 / 4 Cultuur in Vianen 

1. Bericht van de redactie 2. Een tonelist uit Vianen (Otto Dijk) 3. Lambert Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, rector te Vianen (H. Krol / J. Heniger) 4. Mannenkoor in Vianen (A.J.M. Koenhein). 5. Vianen toen en u (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 6. Kroniek 

a. Weer stukje aan het Viaanse cultuurgoed toegevoegd b. Aanwinst belangrijke Viaanse munt c. Bronzen paard van Pieter d’Hont voor Vianen d. Arkelse oorlog e. De N.H. kerk te Hagestein archeologisch nader bekeken f. Brederode graftombe in Veenhuizen g. Oproep medewerking familiegeschiedenis Vijfheerenlanden h. In memoriam Jan Dirk van Beest 

Jaargang 16 (1991) 

Nummer 1/2 Bedrijvigheid. 

1. Bericht van de redactie 2. Het ontstaan van de gilden in Vianen (J.A.M. Koenhein / A.C.N. Koenhein). 3. Van bleekveld tot wasmachine, blekerijen in Vianen (H.L.Ph. Leeuwenberg). 4. De Lexmondse korenmolen (W. van Zijderveld) 5. “De notaris als noot daer is” (E.M. van der Marck). 6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 7. Kroniek. 

a. Ameliastein – 1 

Nummer 3 / 4 Varia 

1. Bericht van de redactie 2. De verkoop van Vianen en Ameide in 1725 (J.A.M. Koenhein). 3. Een Hottentot te Vianen (J. Heniger). 4. Licht in Lexmond. Lantaarns en lantaarnopstekers van Lexmond (W. van Zijderveld). 5. Vianen toen en u (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 6. Kroniek 

a. Honderd jaar Koninginnensluis in Vreeswijk. b. Gedenkboek honderd jaar Merwedekanaal c. Dijkversterking Vianen Centrum 

Jaargang 17 (1992) 

Nummer 1/2/3/4 Vianen 1840. 

1. Bericht van de redactie 2. Een rivierstadje in de marge van het gewest (collectief) 

1. De stad 2. De bewoners 3. Economische verhoudingen 4. Sociale leven 5. Kerkelijk leven. 6. Onderwijsinstellingen 7. Slotbeschouwing. 8. Bijlagen 3. Kroniek 

a. Uitnodiging Historische markt. b. Stichting Stedelijk Museum 

Jaargang 18 (1993) 

Nummer 1/2 Varia. 

1. Bericht van de redactie 2. Vianen, Everdingen en Hagestein en de bestuurlijke herindelingen in de periode 1795 – 1840 (S.E.M. van Doornmalen). 3. Vianen, Lexmond en de paardenposterij (W. van Zijderveld) 4. De Vianensche Courant (S.E.M. van Doornmalen). 5. Nogmaals de Lexmondse korenmolen W. van Zijderveld). 6. Vianen toen en nu (P. van Iperen / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 7. Kroniek. 

a. Dijkversterking; b. Wandelen in de Vijfheerenlanden; c. Een douariere van Brederode beicht; d. Viaanse sporen in Duitsland; e. De molens van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.Land en water 1 

Nummer 3 / 4 Land en water 

1. Bericht van de redactie 2. De uitwatering in de Vijfheerenlanden voor 1460 (Ruud de Jong). 3. Bolgerijen in de middeleeuwen (J. Heniger). 4. Kroniek. 

a. Piet Horden (1909 – 1993); b. Dijkversterking; c. Cursus genealogie; d. Etsen van Ton Diekstra; e. Nieuw onderkomen Stedelijk Museum; f. Hoe beschermd is het stadsgezicht 

Jaargang 19 (1994) 

Nummer 1/2 Varia. 

1. Bericht van de redactie 2. Un homme perdu dans une ville perdu (J.P.G.M. Vaessen). 3. Het ambachtshuis te Hei – en Boeicop en zijn bewoners (J. de With). 4. Het Viaanse voermansgilde (W. van Zijderveld.) 5. Kroniek. 

a. Grafzerken van Vianen b. De korenmolen terug in Vianen? c. Janus de Boeck (1900 – 1994) 

Nummer 3 / 4 Gilden en economie. 

1. Bericht van de redactie 2. De gilden en de economische ontwikkelingen in Vianen in de achttiende eeuw (J.A.M. Koenhein). 3. Het ambachtshuis en zijn bewoners (vervolg) (J. de With). 4. Kroniek. 

a. Dijkversterking in stroomversnelling b. Archeologische Monumenten Inventarisatie c. Ingeburikname Nolting – Orgel in R.K. kerk te Vianen d. VVV brochure Vianen e. 1940 – 1945 f. Bio – bibliografie van de Brederodes g. Abraham Willaerts h. In memoriam Gerard Gosman i. Herdenkingstentoonsteling Willibrord 

Jaargang 20 (1995) 

Nummer 1/2 Reinoud III van Brederode 

1. Bericht van de redactie 2. Een Hollandse luis in de Bourgondische pels (M.J. van Gent). 

Nummer 3 / 4 Indices. 

1. Woord vooraf. 2. Systematische overzicht van artikelen en bijdragen 3. Index op personen 4. Index op plaatsnamen 5. Index op beroepen en ambten 

Jaargang 21 (1996) 

Nummer 1/2/3/4 Gezond - bron 

1. Bericht van de redactie 2. De Viaanse Gezond-Bron (B.W. Zuurdeeg en J. Heniger). 

a. Inleiding b. Kuuroord en geneeskrachtige bron 

i. Mineraalwater ii. Kuuroord iii. Geneeskrachtige bronnen iv. Balneologie 

v. De Kleefse Gezond-Bron c. Vianen rond 1750 i. Batestein ii. Vianen als garnizoensstad iii. ’s Lands hospitaal iv. het magazijn van fournituren 

v. de machinfabriek d. De ontdekking van de Viaanse Gezond-Bron 

i. Herman Kaau Boerhaave ii. Herman Smith iii. Hendrik van der Steegh iv. Theodorus van Gulpen e. Het water van de Gezond-Bron 

i. Van de sienlyke experimenten ii. Samenstelling van het Viaanse water iii. Eigenschappen van de Viaanse Gezond-Bron iv. De Viaanse Gezond-Bron volgens de huidige kennis 

v. Vergelijking met Spa-water en Kleefs water vi. Analyseresultaten vii. Hydrologische verklaring viii. Godsdienstige verklaring f. Bodem, put en grondwater 

i. Bodemopbouw onder Batestein en naaste omgeving ii. Locatie van de waterput iii. De put op het Hofplein iv. De put aan de Stalstraat 

v. Constructie van de waterput vi. Grondwaterstroming g. Opkomst en bloei van het Viaanse kuuroord i. Heelkundige ondervindingen (1753) ii. Concurrentie iii. Uitbreiding iv. Bronzaal 

v. Verhandeling (1754) vi. Kuurpark vii. Effecten van het water viii. Baden 

ix. De twijfelaars 

x. Het bron-dieet xi. Bewezen dan wel vermeend geneeskrachtig xii. wandelingen h. Neergang en einde 

i. Botsende karakters ii. Getuigenisse der waarheit (1755) iii. Verhandeling (1756) iv. Het einde i. Samenvatting en conclusies j. Literatuur k. Noten 

Jaargang 22 (1997) 

Nummer 1/2/3/4 Pompen of verzuipen 

1. Bericht van de redactie 2. De industrialisatie van Vianen vanaf 1850 (Drs. J.A.M. Koenhein). 3. Het stoomgemaal van de polder De Eendracht (W. van Zijderveld). 4. Een zaak van lange adem (J. de With). 5. Kroniek. 

l. De Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland m. De dijkversterking van Lexmond tot Langerak. n. Gaasperwaard. o. Landschapsplan. p. Boerderijstichting opgericht q. Restauratie van de grote Kerk te Vianen r. Woonheuvels in de Vijfheerenlandenr 

Jaargang 23 (1998) en 24 (1999) 

Johan Wolfert van Brederode: een Hollands edelman tussen Nassau en Oranje 1599 - 1655 

1. Woord vooraf 2. Johan Wolfert van Brederode: “In opbloey neergetoghen (A.J.H. Koenhein en J. Heniger) 3. Brederodes Haags huwelijksfeest: Voornaam vertoon “(J. Becker) 4. De religiepolitiek van Johan van Brederode (H.L.Ph. Leeuwenberg) 5. De bestuurlijke inrichting van Vianen voor 1795 (D.J. Wijmer) 6. Familiereünie in Vianen: portretten van Johan Wolfert en zijn gezin herenigd (M.E. Spliethoff) 7. De kleding van de Nederlandse adel in de 17e eeuw: en de portretten van de Brederodes (M. de Winkel) 8. De tuin van een krijgsman: Batenstein onder Johan Wolfert van Brederode en de hovenier Isaac Leschevin (V. Bezemer Sellers) 9. Johan Wolfert en Jacob van Campen (P.F. Vlaardingerbroek en B. Olde Meierink) 10. Een pestmeester bezweken aan de pest: de laatste levensjaren van het gezin Nicolaas Kemp, chirurgijn te Vianen (L.M. van der Hoeven) 11. Genealogische tabellen (J. Heniger) 12. Bibliografie 13. register van persoonsnamen 14. Fotoverantwoording 

Jaargang 25 (2000) 

1/2/3/4. Brederode 

1. Bericht van de redactie. 2. Doodslag en verzoening (H.L.Ph. Leeuwenberg) 3. Het beeld van Hendrik van Brederode (A.J.M. Koenhein) 4. Een Brederode ter zee (J.H. Verhoog) 5. Jacob van Campen (Pieter Vlaardingerbroek) 6. Onbekende plattegrond Vianen en kasteel Batenstein (A.J.M. Koenhein) 7. “Gelatene onderwerping aan het ongrijpelijk Godsbestuur”. Cholera in Vianen (P.D. ’t Hart) 8. Openingstoespraak van de voorzitter (A.J.M. Koenhein) 9. Interview Verduin (A.J.M. Koenhein en V.F.C. Leeuwenberg – Steegh)) 10. Kroniek 

a. Een nieuw monumentenbeleid? b. Vianen een generatie brug c. Opening van de tentoonstelling “Johan Wolfert van Brederode”, 9 oktober 1999 d. “L”homme a moulons » in de grafkapel van de heren van Boussu in Boussu e. Wordt Vianen Utrechts? 

f. Een Brederode fuchsia g. De lekbrug voorgedragen als beschermd monument 

1. Landschappelijke waarde 2. Symbolische waarde 3. Ensemble waarde h. Boekbesprekingen 

1. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht 2. Aangaande den dorpe van heycop 3. Kruising. De geschiedenis van pont en brug 4. overspanning. De bouw van de tweede Lekbrug bij Vianen 

Jaarboek 2001 

1. Voorwoord van de redactie. 2. Zijderveld: bijzondere overblijfselen van een boerenbestaan van 3500 jaar geleden (E.M. Theunissen / R.S. Hulst) 3. Een proces tussen Walraven II van Brederode en Ludolph van den Bergh voor de Grote Raad van Mechelen (M.J. van Gent) 4. De tol van Ameide van de heer van Brederode (C.L. Verkerk) 5. Het Groen Kruis, afdeling Vianen (1901-2001) (J.A.M. Koenhein) 6. Salomon van Ruysdael en Vianen (A.J.M. Koenhein) 7. Vraaggesprek met Dick Oskam, voormalig dierenarts te Vianen, (A.J.M. Koenhein / V.F.C. Leeuwenberg – Steegh) 8. Vianen, een generatie terug (V.F.C. Leeuwenberg – Steegh). 9. Kroniek: 

a. Het welstandskader voor Alblasserwaard en Vijfheerenlanden b. Tussen Diefdijk en Zouwendijk c. Hendrik van Brederode d. Foto’s van Vianen e. Dijkzorg in Vianen f. Viaanse vingerhoeden g. Fibulae in Helsdingen h. In memoriam Joh. De With. 

Jaarboek 2002 

1. Voorwoord van de redactie 2. Amalia van Neuenahr (1539-1602). 3. De magistraat van Vianen; 4. Het nieuwe voetveer Vianen – Nieuwegein 5. Vraaggesprek van Flip Bonk, notaris in ruste te Vianen 6. Kroniek: 

a. Vianens overgang naar Utrecht hoe het ging b. Boerderijen bekijken c. Koopmansgeest d. Voor u gesignaleerd e. Fibulae in Helsdingen 

Jaarboek 2003 

1. Voorwoord van de redactie. 2. Bevolking en bewoning in Vianen aan het einde van de 17e eeuw. 3. Veranderingen aan de binnenstad van Vianen sinds 1970. 4. De Utrechtse drukker Abraham van Herwijck, Guicciardini en een stadsprofiel van Vianen 5. Pouwlina van Bijlvelt en het toneelscherm voor de R.C. Werkliedenvereeniging Sint Jozef in Vianen. 6. Vianen, een generatie terug. 7. De laatste stadsboer van Vianen: Flip Homburg. 8. Kroniek: 

a. Fietsroutes tussen Vianen en Ameide b. De Hollandse waterlinie c. 81 jaar woningbouw in Vianen d. Eeuwenlang varen en Eeuwenlang onderweg.