Wanneer men het leven van Reinoud in het juiste perspectief wil zien,

De heren van Vianen waren één van de vele adellijke grootgrondbezitters in het gebied tussen de Lek en de Merwede en ook in het Sticht.

Zoals opgemerkt hadden Jan en Willem van Arkel in 1412 moeten toezien dat hun familiegoederen onderdeel van het grafelijke domein waren geworden.

Als Willem VI gedacht had dat hij met de loyaliteitsverklaring de politieke toekomst van Holland en Zeeland voor langere tijd had verzekerd, kwam hij al gauw bedrogen uit.

Walraven van Brederode werd begraven in het koor voor het hoogaltaar van de Grote Kerk van Vianen30.

Het politieke optreden van Reinoud II van Brederode1.