Vanaf 1427 heeft Reinoud van Brederode regelmatig lieden beleend met stukken grond

Met de dood van Jacoba was het Beierse gravenhuis in Holland en Zeeland uitgestorven.

De inlijving van Holland en Zeeland in het Bourgondische landencomplex bracht een grote verandering teweeg in de lokale machtsverhoudingen.

Vanuit Schoonhoven riep Jacoba al haar aanhangers op bij haar te komen om verzet te bieden tegen Philips en zijn Kabeljauwse volgelingen,

Met de overeenkomsten van 15 en 20 april 1420 was de tweedeling in Hoeken en Kabeljauwen een hard politiek gegeven geworden.

In de zomer van 1418 sloegen Jan IV en Jacoba het beleg voor Dordrecht, maar zij konden de stad niet innemen.