kerkinterieur

Oxford, Bodleian Library,  MS Douce 93, f. 57*.

De centrale voorstelling geeft het interieur van een gothische kerk weer. Op de achtergrond bevindt zich een altaar met triptiek. In het midden van de kerk is een onderdeel van de uitvaartliturgie afgebeeld, de zgn. absoute (vergeving der zonden). De katafalk met de doodskist, bedekt met een kleed met het wapen van Lalaing, wordt door de priester met wijwater besprenkeld. Naar wiens begrafenis hier verwezen wordt is niet duidelijk. Mogelijk betreft het een ideële voorstelling in de geest van een Memento mori.

De wanden van de kerk zijn behangen met tapijten, die versierd zijn met het wapen van Lalaing (rechts) en het gevierendeelde wapen van Brederode-Valkenburg (links). Opmerkelijk is de aanwezigheid van twee honden in de kerk. In de onderste rand van de miniatuur is een valkenjacht uitgebeeld, bestaande uit drie ruiters met gekroonde hoeden en met stokken in hun hand, vergezeld van hun honden en omringd door enkele bomen. Eén van de ruiters draagt een valk. De ineengevlochten takken en de initialen R en Y (boven) verwijzen naar het huwelijk van Reinoud II van Brederode en Yolanda van Lalaing. In de rechter rand staan twee zwijnshoofden boven brandende takkenbossen; zij zijn het embleem van de 15de-eeuwse Brederodes en wijzen op de wellust (zwijn) die vernietigd wordt door het zuiverende vuur. Twee skeletten met een pijl in de hand, rechtsboven en linksmidden in de randen, duiden op de vergankelijkheid van het leven. De symboliek van de manspersoon met een staf in de hand (linksboven) is niet duidelijk.


Dit artikel is overgenomen uit de 20ste jaargang van het Jaarboek, 'Reinoud II,. Nummer 1/2 uit 1995
Auteur: M. J van Gent. Het volgende artikel: Plaat 7. Het kasteel Lalaing. Voor het overzicht van alle artikelen zie: Een Hollandse luis in de Bourgondische pels.