Heer van Brederode, Vianen en Ameide.

reinoud ii

(Foto wikimedia)

Anonieme aquarel, (ca. 1470). 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, HS 76 E 10, Statutenboek van de Orde van het Gulden Vlies, f. 60. Reinoud is afgebeeld in de ceremoniële kledij van een ridder van de Orde van het Gulden Vlies, bestaande uit een rode hoed en een rode tabberd. Als enige versiering draagt hij de ordeketen. De tabberd is afgezoomd met borduurwerk in goud draad, dat de schakels van de ordeketen voor stelt.

Elke schakel van de keten is een gestileerde vorm van de vuurslag, een symbool van de hertog van Bourgondië, de souverein van de orde. De vuurslag was een stuk staal waarmee vonken uit een vuursteen geslagen werden. Aan de keten hangt het gulden vlies, het lamsvel waarmee volgens de klassieke legende het goudstof uit de rivier gezeefd werd. In de christelijke symboliek werd dit vertaald als Christus, het Lam Gods, die de hoogste graad van volmaaktheid (goud) brengt. Het raam achter Reinoud kijkt uit op een golvend landschap met in de verte een stad met een hoge kerktoren. Het fraai uitgevoerde wapen is het gevierendeelde wapen van Brederode Valkenburg, omhangen met de ordeketen van het Gulden Vlies. De gekroonde tournooihelm voert als helmteken twee armen in rode mouwen met ieder een knots in de hand.


Dit artikel is overgenomen uit de 20ste jaargang van het Jaarboek, 'Reinoud II,. Nummer 1/2 uit 1995
Auteur: M. J van Gent. Het volgende artikel: Plaat 2. Tronende Maria met het Christuskind. Voor het overzicht van alle artikelen zie: Een Hollandse luis in de Bourgondische pels.