Van de voorzitter

 De Tweede Kamerverkiezingen zijn weer geweest. De uitslag was opmerkelijk te noemen. 17 partijen hebben zitting genomen in het parlement. Het is te hopen dat de formatie niet al te lang duurt, want belangrijke thema’s vragen om opgelost te worden. We leven in een tijdsgewricht dat niet alleen door Corona wordt bepaald, maar waarin ook, mondiaal gezien, oplossingen gevonden moeten worden voor het voortbestaan van ons leefmilieu en dichterbij: welke richting willen we met onze maatschappij opgaan? De verkiezingsuitslag laat een gefragmenteerde samenleving zien, terwijl we op dit moment met 17.5 miljoen mensen in dit landje wonen en dat worden er alleen maar meer (CBS: 2026:18 miljoen, 2038:19 miljoen). De noodzaak om het in ons land ‘samen te doen’ wordt steeds groter.

Als Historische Vereniging hebben we natuurlijk te maken met dit enerverende tijdvak, maar bovenal concentreren we ons op de voorgaande periodes, die dit heden hebben vorm gegeven. Op dit moment is er in onze samenleving een verharding gaande als het gaat om het accepteren van LHBTI’s in de maatschappij, als het gaat om grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen, als het gaat om racisme en antisemitisme.

Tijdschrift 2020 nummer 1 omslag

Afgelopen 8 maart was Internationale Vrouwendag. De eerste Internationale Vrouwendag werd 110 jaar geleden gehouden en, helaas!, de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen moet anno 2021 nog steeds gestreden worden.
Eén van de belangrijkste Nederlandse feministen is Joke Smit, die vanaf haar achtste jaar haar jeugd doorbracht in Vianen.Als 11-jarig meisje hield ze van november 1944 tot januari 1945 een prachtig dagboekje bij, waarin ze het dagelijks leven in bezet Vianen beschreef. U kunt het in ons magazine van oktober 2020 teruglezen!

Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Joke Smit op 48-jarige leeftijd veel te jong is overleden. Haar artikel ‘het onbehagen bij de vrouw’ (1967) groeide uit tot het manifest van de tweede feministische golf in Nederland. In 1968 stichtte ze samen met Hedy d’Ancona de actiegroep Man Vrouw Maatschappij. Samen hebben zij ontzettend veel betekend voor het feminisme in ons land.
Ter herdenking aan Joke Smit en in het kader van de nog steeds actuele strijd van vrouwen in Nederland voor gelijkberechtiging, zal de Brederodelezing 2021 gewijd worden aan haar. Deze lezing zal gehouden worden door niemand minder dan Hedy d’Ancona.

Hedy d’Ancona behoeft geen introductie. U kent haar als staatssecretaris sociale zaken en minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, als oprichtster van het maandblad Opzij en uiteraard als mede oprichtster van Man Vrouw Maatschappij. Aangezien we nog steeds te maken hebben met de Coronabeperkingen kan de lezing niet in het stadhuis of het museum gehouden worden en zal de Brederodelezing in de Grote Kerk plaatsvinden. Aangezien ook hier beperkingen gelden, kunnen volgens de nu geldende normen niet meer dan 30 mensen de lezing fysiek volgen. Voordeel van de Grote Kerk is dat de lezing gestreamd kan worden zodat in wezen alle belangstellenden thuis het optreden van mevrouw d’Ancona kunnen volgen. In de volgende Nieuwsbrief geven we meer informatie over de streamingsmogelijkheden.

Ralf Krämer

Vanuit de werkgroep activiteiten:

Algemeen overzicht van de excursies en lezingen in 2021. 

LET OP: alles is nog steeds afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen -  dus onder voorbehoud de volgende informatie

5 juni 
Brederodelezing. Verzorgd door Hedy d’Ancona.
Onderwerp: Joke Smit en haar rol tijdens de Tweede Feministische Golf en haar strijd voor gelijkberechtiging van de vrouw. 

Kees Tukker de voedselcommissaris

25 augustus
Algemene ledenvergadering, gevolgd door: 
Lezing verzorgd door Kees Tukker. 
Onderwerp: De voedselcommissaris.

De oudoom van Kees Tukker, Jan Groen Tukker was tijdens de Tweede Wereldoorlog als voedselcommissaris verantwoordelijk voor de voedselproductie en bevoorrading in de provincie Gelderland. 

18 september
Kleine excursie naar Nieuwpoort bij Ameide. In de 17e eeuw kreeg Nieuwpoort wallen en grachten in een vesting met zes bastions. Als onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie speelde Nieuwpoort een belangrijke rol in de verdediging van het gewest Holland om de Franse legers tegen te houden. Het plan is om de vestingwerken en het museum te bezoeken. Dit alles in het kader van de Rampjaar Herdenking 1672 (volgend jaar) en de 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.

6 oktober
Lezing verzorgd door Bas van Wiggen. Vianen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

23 oktober
Excursie naar Den Bosch. In Den Bosch worden we ontvangen door Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch. We bezoeken de Sint-Jan kathedraal en het bisschoppelijk paleis.
In Den Bosch is er gelegenheid om te lunchen.
Daarna rijden we door naar Kamp Vught, het voormalige concentratiekamp voor een rondleiding en een bezoek aan het museum. 
In 2022 zullen alle excursies en lezingen in het teken staan van de Rampjaar Herdenking 1672 en de 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie.
Nadere informatie hierover volgt nog. 

Johan Teuben

Oude Hollandse Waterlinie

Wij sturen u interessante links. De eerste staat boordevol tips over uitgaansmogelijkheden in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. Wandeltochten, fietstochten, vaartochten.

http://ezhlive.blob.core.windows.net/assets/d278f126-2edc-4bde-863f64de98c1d47c

En een link naar een boek over de Oude Hollandse Waterlinie.

https://wbooks.com/winkel/nederlan d/algemeen/het-oude-hollandsewaterlinie-boek/

Van de Redactie

In de loop van april kunt u het tweede nummer van het tijdschrift van de vereniging verwachten. Zoals eerder aangekondigd bevat het artikelen van een uiteenlopend karakter. De voorbereidingen voor het najaarsnummer zijn overigens al weer gestart.  Aan de oproep in de vorige nieuwsbrief om ervaringen over het leven in deze ‘Corona-tijd’ is enthousiast gereageerd. In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hiervan een verslag. In de redactie heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Corry van der Gun heeft de plaats van Marianne Wittebol ingenomen.

Kaart

Website: www.landvanbrederode.nl
De serie over ‘kaarten en plattegronden’ is inmiddels afgerond. Het zijn 21 artikelen geworden. Deze zijn rijkelijk voorzien van kleurenillustraties en het betreft bondige stukjes die daardoor zeer toegankelijk zijn.

Zie: https://landvanbrederode.nl/index.php/publicaties/kaarten-enplattegronden

Aan de volgende serie wordt inmiddels  gewerkt. De artikelen betreffen Reinoud II. De eerste ‘afleveringen’ zijn reeds gepubliceerd. 

Zie: https://landvanbrederode.nl/index.php/publicaties/heren-van-vianen/59reinoud-ii/248-inleiding

Ook hier betreft het korte, bondige stukjes die door Wim Floris van prachtige kleuren- illustraties worden voorzien.

Tenslotte kan worden meegedeeld dat een aantal video’s aan de website is toegevoegd. In totaal zijn er nu 15 geplaatst. De meest recent geplaatste video’s zijn ‘Parels van Vianen’ van FreeLemon Producties met Hans Kluit in de hoofdrol. Ook de video over de Boogbrug, het monument dat Vianen eind van dit jaar gaat verliezen, is het bekijken meer dan waard: 

Zie:https://landvanbrederode.nl/index.php/media-dossiers/videos

Rob de Graaff

Ledenadministratie

U kunt uw adreswijzigingen of wijzigingen in het e-mailadres doorgeven aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Van de penningmeester

Er is nog steeds een aantal mensen dat de contributie van € 15,00 nog niet heeft voldaan voor het jaar 2021.
Wij verzoeken u nogmaals uw administratie na te kijken en het bedrag zo spoedig mogelijk over te boeken op bankrekeningnummer NL05RABO0103182454 t.n.v. "Land van Brederode".

Theo Remie