Beste leden,

Van de voorzitter

Lock-down, avondklok, vaccinatietraject. We moeten gewoon nog een paar maanden volhouden.
Als u maar gezond blijft!
Voor de jaarplanning van onze vereniging heeft dit alles natuurlijk weer consequenties. We hebben besloten om de algemene ledenvergadering en de lezing van Kees Tukker ‘De
voedselcommissaris’, door te schuiven naar 25 augustus van dit jaar. Ook de voorjaarsexcursie naar den Bosch en Vught wordt verplaatst. Het plan is om deze excursie te laten plaatsvinden op 23 oktober.

Afbeelding1

De Brederodelezing is op 5 juni gepland, maar ook deze datum staat onder ‘Coronaspanning’. Vanuit de redactie en de werkgroep activiteiten zijn er gelukkig ook positieve zaken te melden.
Binnen het bestuur heeft Tonny  Joore aan het eind van 2020 besloten om na acht jaar inzet voor de Historische Vereniging een punt te zetten achter haar bestuurlijke activiteiten. Tonny heeft zich in al die jaren ingezet voor o.a. de ontwikkeling van de website. Verder kon zij, met haar gemeentelijk politieke achtergrond, menig wijs advies geven aan het bestuur.
Hopelijk kan Tonny aanspreekpunt blijven voor bestuur en vereniging.
Ook Theo Remie gaat na acht jaar trouwe dienst het bestuur verlaten. Theo maakte zijn keuze al in 2019 bekend, maar het bestuur wist - bij gebrek aan een opvolger - zijn keuze tot nu toe steeds uit te stellen. Theo heeft in de afgelopen jaren een soort ‘Klaas Knot’ imago opgebouwd: betrouwbaar, integer, kennis van zaken. We gaan hem missen. Toch hebben wij een uitstekende opvolger voor Theo gevonden: Jan ter Haar.
Volgens Theo een man die hem buitengewoon goed kan opvolgen. Jan zal vanaf nu in het bestuur meedraaien en Theo zal zijn taken aan hem overdragen.
Naast Jan is ook Corry Otker bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen. Corry heeft zich de afgelopen tijd, samen met Huib Leeuwenberg, al bezig gehouden met het archief van de Vereniging, totdat Corona de archiefkelder van het Stadhuis dichtgooide. Maar niet getreurd, op dit moment heeft zij zich o.a. actief ingezet voor het archief Tienhoven dat inmiddels op de site is geplaatst. Conclusie: bijzonder waardevolle mensen doen een stapje terug, en andere bijzonder waardevolle mensen nemen gelukkig weer hun plaats in.
In de eerstkomende algemene ledenvergadering zullen wij Jan en Corry als bestuurslid voordragen.

Ondanks het zeer bijzondere tijdsgewricht waarin we leven, gaan we er dit jaar toch een mooi jaar van maken!

Ralf Krämer

Van de Redactie

De voorbereidingen voor het tweede nummer van het tijdschrift zijn in volle gang. De verwachting is dat het in april uitkomt. Het nummer van oktober van vorig jaar kende het thema ‘Tweede Wereldoorlog’. Dit naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. In het komende nummer zullen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Er zal nog aandacht besteed worden aan de periode kort na de oorlog maar er zal bijvoorbeeld ook een kunsthistorisch artikel gepubliceerd worden.

Oproep aan de leden

Dat wij allen een heel vreemd jaar achter de rug hebben hoeft niet benadrukt te worden. De dagelijkse gang van zaken is volledig op zijn kop gezet.
De redactie zou graag ervaringen van de lezers over deze Covid- periode willen vernemen. Het is interessant om, terwijl we nog in een lock-down zitten, dat met elkaar nu te delen. Maar hoe bijzonder zal het zijn als bewoners in het land van Vianen, in bijvoorbeeld 2050, kunnen vernemen hoe wij nu met alle beperkingen die er zijn ons dagelijks leven indeelden. De vraag is niet dat er hele artikelen geschreven worden. Een kleine anekdote, een rare ervaring, onverwachte gebeurtenissen, kortom alles wat te maken heeft met deze bijzondere periode kan in aanmerking komen. Een paar regels over het onderwerp kan al genoeg zijn. Voorwerpen of foto’s kunnen uiteraard ook ingestuurd worden. Stond uw schuur begin vorig jaar vol met WC papier?

Onderwerpen zijn er te over maar waar o.a. aan gedacht kan worden:

  • foto’s van spandoeken en vlaggen om de medewerkers in de zorg te ondersteunen
  • alles op het gebied van de mondkapjes
  • verhalen (dagboekfragmenten) en foto’s
  • het begeleiden van (klein)kinderen als gevolg van het thuisonderwijs
  • mantelzorgtaken in deze tijd
  • de gevolgen van de sluiting van de horeca en winkels
  • de stilte op straat
  • het beperkte bezoek thuis en buitenshuis (verjaardagen, bruiloften)
  • was u bij de demonstratie op de Dam?
  • het werken thuis en de doodvervelende videovergaderingen.

De redactie zal bekijken hoe ingezonden onderwerpen vastgelegd en gepubliceerd kunnen worden. Indien het niet wenselijk is dat de namen van inzenders worden vastgelegd dan doen wij dat niet. Wel houden wij het voorbehoud dat inbreng geweigerd kan worden. U kunt uw ervaringen delen via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.landvanbrederode.nl .De enorme aantallen positieve reacties van leden maar ook van niet-leden, over de nieuwe site zijn hartverwarmend. De verdere uitbouw gaat gestaag voort. Dat het depot van het stadhuis nog steeds niet toegankelijk is houdt het een en ander op maar ondanks dat worden er de nodige stappen gezet.
De onlangs gestarte serie ‘Heren van Vianen’ is met een aantal artikelen uitgebreid.
Hans Kluit heeft, in het kader van de opgravingen bij het kasteel, in december een artikel gepubliceerd over de Arkelse oorlog.
In het mediadossier (zie hoofdmenu) zijn het aantal video’s over onze historie uitgebreid.

Tot slot kan ik melden dat Wim Floris, de webmaster, in het fenomeen kaarten en plattegronden is gedoken. In het jaarboek van de vereniging uit 1984 is een geweldig artikel hierover opgenomen. Besloten is om het zeer uitgebreide artikel op te knippen in verschillende delen die op gezette tijden aan de website zullen worden toegevoegd.
Zie: https://www.landvanbrederode.nl/index.php/publicaties/kaarten-en- plattegronden/246-inleiding

Aanbevolen! Rob de Graaff

Van de werkgroep activiteiten
Zoals eerder in deze Nieuwsbrief gemeld verschuiven de data van Algemene Ledenvergadering, lezing en Voorjaarsexcursie.
Op zich staat de Brederodelezing dit jaar nog steeds voor juni gepland, maar ook onder voorbehoud.

Boogbrug over de Lek

In augustus van dit jaar wil Rijkswaterstaat, in samenwerking met het museum van Nieuwegein en het Stedelijk Museum Vianen een wandeling/fietstocht organiseren om geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden afscheid te nemen van de Boogbrug.

 

Afbeelding2

De brug wordt in het najaar verwijderd. Er wordt een rondje van 9,2 km uitgestippeld waarbij u over de oude Lekbrug loopt, vervolgens het museum van Nieuwegein aandoet en met het pontje naar Vianen teruggaat en het Stedelijk Museum Vianen bezoekt. De twee musea zijn op zoek naar historische foto’s van de brug en de kazematten. Mocht u zulke foto’s in uw bezit hebben en willen uitlenen, neem dan contact op met het Stedelijk Museum Vianen. De exacte datum van dit event hoort u later dit jaar.

2022 is een herdenkingsjaar

350 jaar geleden, in 1672, vielen Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen ons land binnen met het doel om de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ‘van de kaart te vegen.’ Het land was reddeloos, het volk redeloos en de regenten radeloos. Dankzij de Oude Hollandse Waterlinie, een mooi staaltje van improvisatie met het inunderen van het
laag gelegen land, werden de Franse legers tegen gehouden. Onze grootste zeeheld Michiel de Ruyter wist tot vier keer toe in 1672/1673 een gecombineerde Engels/Franse vloot te verslaan: Bij Solebay, twee keer bij Schooneveld en bij Kijkduin. Hierdoor werd een invasie vanuit zee voorkomen. Ook de Groningers boden heftige tegenstand. Zij voorkwamen dat de stad werd veroverd door bisschop Bernard van Galen van het bisdom Munster. Dit ondanks de zware bombardementen op de stad, waardoor de bisschop de bijnaam ‘Bommen Berend’ kreeg.
Dit alles wordt in 2022 herdacht met exposities in musea en het organiseren van activiteiten. Ook het bestuur van Het Land van Brederode wil hier aandacht aan schenken. In de herfst willen wij een kleine excursie organiseren. In een van de volgende nieuwsbrieven wordt verteld waar naar toe.Op 30 maart 2022 zal Chris Will een lezing verzorgen over de Hollandse Waterlinie.

Maar kijkt u zelf op de website: www.oudehollandsewaterlinie.nl Daar vindt u veel informatie over musea, wandeltochten, fietstochten, manifestaties die dit jaar en vooral in 2022 worden georganiseerd.

Afbeelding4

Kaart van de provincies Holland, Utrecht en Gelderland met de vestigingen en forten gebouwd tijdens de oorlog in 1672
 – te downloaden van de site van Rijksmuseum, Rijksstudio.nl

Ons advies is dan ook: ‘Ga er zelf op uit en onderga een stuk vaderlandse historie’. DE LINIE TOT LEVEN BRENGEN! Is de leus van de stichting ‘De Oude Hollandse Waterlinie’.Veel plezier!
Johan Teuben

Ledenadministratie
U kunt uw adreswijzigingen of wijzigingen in het e-mailadres doorgeven aan het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..