Beste leden,

22 oktober jl. werd herdacht dat 60 jaar geleden de Koude Oorlog zijn hoogtepunt vond in de Cubacrisis. De VS had ontdekt dat de Sovjet-Unie kernraket-installaties aan het bouwen was op Cuba. Kennedy reageerde met een blokkade rondom het eiland. Velen van u kunnen het zich nog goed herinneren. Een Derde Wereldoorlog op komst? Blikgroente, zeep en wc-papier werden gehamsterd. Het liep met een sisser af.

Beste leden,

Afgelopen 30 maart hadden we een vlotte Algemene Ledenvergadering en vervolgens een zeer interessante lezing van Chris Will over de geschiedenis van de Waterlinies in Nederland door de eeuwen heen, met als zwaartepunt de Oude Hollandse Waterlinie, die zo bepalend is geweest bij het afweren van de vijanden rond 1672.