Het aanmeldformulier om lid te worden.

Lees hier de voordelen om lid te worden.

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Historische Vereniging Het Land van Brederode.

Persoonlijke gegevens

Uw woonadres

Betaalgegevens

De contributie bedraagt voor leden € 18,00 per jaar.

Leden woonachtig buiten Vianen betalen € 22,50 per jaar.

De penningmeester geeft de voorkeur aan een machtiging tot automatische incasso. U kunt toestemming hiervoor geven door hieronder uw bankrekeningnummer in te vullen. 

De vereniging heeft incassant ID-nr NL32ZZZ403214250000.

Wenst u geen gebruik te maken van automatische incasso, dan kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer NL05RABO0103182454 ten name van Land van Brederode. 

Door verzending van dit formulier ga ik akkoord met

  1. het privacyreglement van de Historische Vereniging Het Land van Brederode
  2. indien ja ingevuld: automatische incasso ten behoeve van de inning van de contributie

Uw aanmelding wordt gemaild naar het secretariaat en u krijgt een kopie.

Powered by BreezingForms