Topografische afbeeldingen

 

N.B.Alle prenten, beschreven als afkomstig uit Nederlansche Tafereelen (Amsterdam, 1792) kunnen ook komen uit: Het verheerlijkt Nederland, of Kabinet van hedendaagsche gezichten (Amsterdam, 1745-1774).