Topografische afbeeldingen

N.B.Alle prenten, beschreven als afkomstig uit Nederlansche Tafereelen (Amsterdam, 1792) kunnen ook komen uit: Het verheerlijkt Nederland, of Kabinet van hedendaagsche gezichten (Amsterdam, 1745-1774).

1. Vianen, Met beschrijving in het Nederlands en het Frans. Fantasiegezicht op Vianen vanaf de Lek. Ets door Gaspar Bouttatas naar tekening van Johannes Peeters, [1672]. 14.5 x 23.5 cm. 1

2. De Stadt Vianen enz. Gezicht op Vianen vanaf de Lek in 1630. Ets door Abraham Rademaker, [ca. 1730]. Twee exemplaren, waarvan één ingekleurd. 6.8 x 10.8 cm.N.B. Dezelfde afbeelding, maar zonder het bijschrift, komt voor als nr. 253 in: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI. 1, 2

3. Vianen. Gezicht op Vianen vanaf de Lek. Ingekleurde Ets door A. Zeeman, [ca. 1730]. Uit: Cl. Bruins, Noordhollandsche Arkadia; verrykt met aantekeningen van den Heere Gerrit Schoemaker - - - (Amsterdam, 1732) (?). 7 x 8.3 cm. 1

4. De landpoort te Vianen. Gezicht op de stadsmuur van Vianen uit het zuid-westen. Anonieme ets, [ca. 1760]. 15.2 x 23.2 cm. 1

5. Vianen. De landpoort te Vianen met de N.H. kerk uit het zuiden. Kleurenlitho door C.W. Mieling, [eerste helft 19e eeuw]. Uit: A.W. Kroon, Tegenwoordige staat van Zuid-Holland (Amsterdam, [1863]). 16.2 x 22.8 cm. Achtergrond verhaal 1

6. Het huis te Batestein met de Tooren Simpol binnen Vianen. Het slot Batestein te Vianen. Ets door J. S(chijnvoet). Uit: L. Smids, Schatkamer der Nederlandsche Oudhe- den (Amsterdam, 1711; 2e druk 1778). 13.3 x 16.8 cm. 1

7. 't Kasteel S. Pol te Vianen. Het slot Batestein te Vianen, 1607. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet der Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI, nr. 254. 6.7 x 10.5 cm. 1

8. Het slot Batestein te Vianen met zynen zwaren en vierkanten Toren St. Pol enz. Zelfde afbeelding als nr. 7, maar zonder volgnummer en dus niet uit Kabinet enz. afkomstig. 6.7 x 10.6 cm. 1

9. 't Kasteel S. Pol te Vianen. Gezicht op de stadsgracht met Simpoltoren en Lekpoort uit het oosten, 1645. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam 1727 - 1733) VI, nr. 255. 6.8 x 10.3 cm. 1

10. Het slot Batestein te Vianen. Gezicht op het slot Batestein met de toren Saint Pol, 1733. Ets door J.C. Philips naar tekening van C. Pronk, 1749. Uit: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden , zevende deel (Holland), Amsterdam 1749. 2 ex. 15.7 x 20cm. 1, 2

11. 't Huys te Batestein of 't Hof te Vianen. Gezicht op het slot Batestein uit het noorden. Ets door Caspar Specht, uitgegeven door I. Ottens, [ca. 1700]. 14.8 x 20.5 cm. 1, 2

12. 't Huis int Viaensebos. Het huis Amaliastein bij Vianen, 1607. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam 1727-1733) VI, nr. 256. 2 ex. 6.7 x 10.5 cm. 1, 2

13. Amaliastein, gemeenlyk het huis in 't Viaensche Bosch geheten enz. Zelfde afbeelding als nr.15, maar zonder volgnummer en dus niet uit Kabinet afkomstig. 6.7 x 10.5 cm. Achtergrond verhaal. 1

14. Batestein (sic !). Het huis Amaliastein bij Vianen met theekoepel, [ca. 1820]. Lithografie door P.W. v.d Weyer (1816-1880). 7.4 x 10.7 cm. 1

20. Ameyde. Gezicht op Ameide aan de Lek uit het oosten. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 187. 6.7 x 10.5 cm. 1

21. Amyden aede Leck. Gezicht op Ameide aan de Lek. Anonieme ets. Uitgegeven door I. Ottens, [ca. 1700]. 12.7 x 20.3 cm. 1

22. Ameide, langs de Lek te zien. Gezicht op Ameide vanaf de Lek, 1750. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen; of eene keurige verzameling van zeer fraaye gezichten (Amsterdam, 1792) V, nrs. 481-482. 6.8 x 19.5 cm. 1

23. Het dorp Heykoop by Vianen, 1750. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 499. 6.8 x 9.2 cm. Achtergrond verhaal 1

24. Tienhoven. Gezicht op het dorp Tienhoven aan de Lek uit het oosten, 1620. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 188. 6.7 x 10.5 cm. 1

25. Tienhoven aende Lek. Gezicht op Tienhoven bij Ameide. Anonieme ets. Uitgegeven door I. Ottens, [ca. 1700]. 12.3 x 19.8 cm. 1

26. Het huis te Herlaar en het dorp Tienhoven langs de Lek te zien. Gezicht op het huis Herlaar en het dorp Tienhoven vanaf de Lek, 1750. Ets door H. S(pilman) naar tekening van J. d. B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nrs. 483-484. 6.8 x 19.5 cm. 1

27. Het huis Hagestein, [ca. 1750]. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 113. 6.9 x 9.3 cm. 1

28. Het dorp Hagestein, [ca.1750]. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 231. 7 x 9.5 cm. 1

29. Het dorp Hagestein van eene andere zijde, [ca. 1750]. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 232. 7 x 9.5 cm. 1

30. Het huis Nieuwenstein. Het huis Nieuwenstein bij Hagestein, [ca. 1750]. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafe reelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 114. 6.8 x 9.7 cm. 1

31. Het kasteel te Heukelum. Ets door A. Radigues naar tekening van [J] de Beyer, [ca. 1770]. 12.3 x 18.4 cm. 1

32. Het dorp Houten. Ets [door H. Spilman naar tekening van J. de Beyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 121. 6.8 x 9.3 cm. 1

33. Langerack. Gezicht op de kerk van Langerak uit het westen, 1612. Ets (door Abraham Rademaker). Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 184. 6.7 x 10.5 cm. 1

34. Het slot te Langerak. Het kasteel te Langerak aan de Lek uit het noorden. Ets door A[braham] Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) IV, nr. 185. 6.7 x 10.5 cm. 1

35. Het dorp Langerak, over de Lek, 1745. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 64. 6.8 x 9.3 cm. 1

36. De ridder hofstad Langerak. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 65. 7.1 x 9.8 cm. 1

37. De ridder Hofstad Langerak van eene andere zijde, 1745. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Neder land sche Taferee len - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 66. 7 x 9.5 cm. 1

38. Het dorp Leerbroek. Gezicht op het dorp Leerbroek. Ets door H. Schouten, [2e helft 18e eeuw]. 14.5 x 18.8 cm. 1

39. Het dorp Leerbroek by Leerdam,1750. Ets [door H. Spilman]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 497. 6.8 x 9.2 cm. 1

40. Het dorp Nieuland by Leerbroek, 1750. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B(eyer). Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 498. 6.8 x 9.2 cm. 1

41. De ridder hofstad Schalkwijk. Gezicht op het kasteel te Schalkwijk van terzijde. Ets [door H. Spilman naar tekening van J. de Beyer]. Uit: Neder land sche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 277. 7 x 9.5 cm. 12

42. Het dorp Schoonrewoerd by Heykop, 1750. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) V, nr. 500. 6.7 x 9.2 cm. Achtergrond verhaal 1

43. Vreeswijk aan de Vaart. Gezicht op de kerk te Vreeswijk, 1620. Ets door Abraham Rademaker. Uit: Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Outheden - - -, door Isaac le Long (Amsterdam, 1727-1733) VI, nr. 257. 6.7 x 10.5 cm. (beschadigd). 1

44. Het dorp Vreeswijk of de Vaart. Gezicht op Vreeswijk met de sluis vanaf de Lek, [ca. 1750]. Ets [door H. Spilman naar tekening van J. de Beyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 285-286. 7 x 19.5 cm. 1

45. Het dorp Vreeswyk, op Vianen ziende. Gezicht op Vreeswijk uit het westen; rechts Vianen, [ca. 1750]. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) IX, nr. 287-288. 7 x 19.5 cm. 1

46. De kerk in 't Waal, [ca. 1750]. Ets [door H. Spilman naar tekening van J. de Beyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 139. 7 x 9.7 cm. 1

47. Het huis 't Waal, [ca. 1750]. Ets door H. S[pilman] naar tekening van J. de B[eyer]. Uit: Nederlandsche Tafereelen - - - (Amsterdam, 1792) VIII, nr. 140. 7 x 9.6. cm. 1

Tekeningen

48. 1

50. ‘Capel te Helsdingen buyten Vianen’. Tekening in penseel in bruin en grijs door D. v.d. Burg, 1756. 11.1 x 18.1 cm. Achtergrond verhaal. 1, 2

51. ‘Gezigt op het slot van Vianen binnen’. Gezicht op een binnenplaats van het slot Batestein, [ca. 1810]. Anonieme tekening in pen en penseel, [eerste helft 19e eeuw]. 25 x 20.5 cm (blad). 1

52. De graftombe van Reinoud III van Brederode en Philipotte van der Marck in de N.H. kerk te Vianen. Tekening in sepia, door G. Lamberts, [ca. 1840]. 19 x 22.7 cm. 1

53. Het altaar van de Brederodekapel in de N.H. kerk te Vianen. Aquarel, door G. Lamberts, [ca. 1840]. 26.5 x 20.4 cm. 1

54. Interieur van de N.H. kerk te Vianen. Noorderzijbeuk van het oosten naar het westen gezien. Aquarel in kleur door Johan Grabijn, 1989. 73 x 52 cm.

55. Interieur van de N.H. kerk te Vianen. Noorderlijk transept van het zuiden naar het noorden gezien. Aquarel in sepia door Johan Grabijn, 1989. 73 x 53.5 cm.

56. De graftombe van Reinoud III van Brederode en Philipotte van der Marck. Aquarel in kleur door Johan Grabijn, 1989. 61 x 49 cm.

57. Grafbord van leden van de familie Van Brederode van Bolsweerd in de N.H. kerk te Lexmond. Met tekst los op karton. Tekening in sepia door [G. Lamberts], [ca. 1840]. 1, 2

58. Het dorp Nieuwland. Gezicht op het dorp Nieuwland bij Leerbroek. Tekening, potlood en penseel in grijs, door A.I. [Oosting], 1784. 13 x 19.2 cm. 1

59. Grafzerk van Walravina van Brederode, dochter van Reinoud II, echtgenote van Jan van Gaveren, heer van Aegten Roede, in het koor van de Grote Kerk te Haarlem. Tekening in sepia door [G. Lamberts], [ca. 1840]. 30 x 20.5 cm. 1, 2

60. Grafbord van Carel A.Th.R. van Brederode (overl. 1830) en Alexander C.B.L. van Brederode (overl. 1832) in de N.H. kerk te Hillegom. Met tekst los op karton. Aquarel door [G. Lamberts], [ca. 1840]. 16.4 x 9.7 cm. 1, 2

61. Grafzerk en twee grafborden van leden van het geslacht Van Brederode. Met tekst linker grafbord los op karton. Aquarel door G. Lamberts, 1842. 19.9 x 17.7 cm. 1, 2

62. Zes pentekeningen van Vianen en omgeving door Ton Diekstra, 1980. a. Gezicht op de N.H. kerk te Vianen vanaf de zuid-oostwal. b. De Lekpoort te Vianen vanaf de rivierzijde. c. De Dorpstraat te Lexmond gezien vanaf de Lekdijk. d. Rivierlandschap bij Lexmond. e. Het stadhuis te Ameide gezien onder aan de Lekdijk. f. Het wiel van Bassa bij de Diefdijk te Schoonrewoerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6

63. Reconstruktietekening van de wipkorenmolen in de Molenstraat te Vianen, bouwjaar 1691, door A.C. Enkelaar, 1988. 72 x 48 cm.

Historieprenten

65. Belegering van het slot Hagestein door Graave Willem den VI. Ets door S. Fokke. Uit: J. Wagenaar, Vaderlandsche His torie enz., III (Amsterdam, 1791). 14.9 x 19.3 cm. 1

66. Reinoud III van Brederode (1492-1556). Gravure door R. Vinkeles naar een schilderij van H. Holbein, [18e eeuw]. Uitgegeven door A. van der Kroe, vóór of in 1788. 17.1 x 11 cm. 1

67. Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar rechts. Met 5-regelig lofdicht door G. Brandt. Anonieme gravure, [17e eeuw]. In: J. le Clerc, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlan den (1730). 25.5 x 17.3 cm. 1

68. Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar links met 5-regelig onderschrift. Gravure door J. Punt. In: E. van Meteren, Historie van de oorlogen (Gorinchem- Breda, 1748-1763) I, 409. 15.8 x 9.1 cm. 1

69. Hendrik van Brederode (1531-1568). Borstbeeld naar links, met 1-regelig onderschrift. Gravure door J. Houbraken naar een tekening door J.H. Quinkhard, [18e eeuw]. 11.3 x 17.3 cm. 1

70. Johan Wolfert van Brederode (1599-1655). Borstbeeld naar links, met 1-regelig onderschrift aan weerszijden van wapen met helm en helmteken. Staalgravure door J.F.C. Reckleben, [19e eeuw]. In: J.P. Arend, Alge meene geschiedenis des va derlands (Amsterdam, 1840-1882). 22.5 x 13.5 cm. 1

71. Wolfert van Brederode (1649-1679). Borstbeeld naar links, met 4-regelig latijns onderschrift. Linksonder hand met zwaard, rechtsonder zwijnskop. Gravure door Th. Matham naar een schilderij door J. Mijtens, [17e eeuw]. 42.7 x 30.6 cm. 1

72. Adam van Vianen, zilversmid te Utrecht (1568/9-1627). Met een adres van Christiaen van Vianen. Ets door Theodor van Kessel naar een schilderij door Johan Smith, [17e eeuw]. 26.3 x 20 cm. 1

73. Gedenkpenning voor Maurits Cornelis van Hall (1768-1858), oud 88 jaar. Anonieme gravure, [1856]. 6.2 cm. (diameter). N.B. Met handtekening. 1

74. Floris Adriaan van Hall (1791-1866). Anonieme lithografie, [ca. 1850]. 15.4 x 9.2 cm. (blad). 1

75. Wapens (5) van de geslachten Van Brederode, Van Brederode van Bolsweert en de bastaarden van Brederode. Anonieme gravure, z.j. 9.3 x 14.4 cm. N.B. Op achterzijde adres aan Mr. D. Lulius, advocaat van het Hof van Holland, te 's- Gravenhage. 1, 2

76. Het Verbond der edelen. Staalgravure door W. Steelink naar een schilderij van J.H. Egenberger, [tweede helft 19e eeuw]. 16.2 x 11.2 cm. (achthoekig). 1

77. 1, 2, 3

78. 1