Omschrift voorzijde: .S. PETRVS. APOS. PON. MAX.
Idem keerzijde: .MONETA. NOVA. ARGENTE.. D.I.VV.
Zilver. Geslagen te Vianen. ∅ .. mm.
Delmonte 659

Omschrift voorzijde: SANCTA + MAR-IA + VIRGO.
Idem keerzijde: + MONETA + NOVA + ARGENTEA + D+I+L.
Delmonte 656 suppl.
Aankoop Veiling L. Schulman, veiling No 14, no. 549.

Omschrift voor¬zijde: xSANCTUS* HENRICVS* IMPERATOR
Idem keerzijde: xMONE. NO. HENRICI. DO. DE. BRE. LI. D. VY.
Zil¬ver. Geslagen te Vianen. ∅ .. mm.
Delmonte 648

Omschrift voorzijde: NISI* DOMI* NUS:FR* VSTRA
Idem keerzijde:MONE* NO* HE* D-D-BRE* LI* Do* VY
Zilver. Geslagen te Vianen. ∅ .. mm.
Delmonte 653
Aangekocht bij L. Schulman, Veiling No 25, no. 588