1.Kaart van de stad Vianen en het dorp Vreeswijk met wijde omgeving; met weergave van de bebouwing, dijken, wegen en watergangen in perspectief. Jacob van Deventer, [ca. 1565]. Reproduktie; lithografie, 35 x 29 cm, schaal: 1:8000. Uit: R.Fruin, Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Platte gron den van Jacob van Deventer (Den Haag, 1916-1923). 

2.`Den Hoff van de Heer van Brederode tot Vianen'. De kasteeltuin van slot Batestein in vogelvlucht met opengewerkte plattegrond van het slot. Maker: Isaac Leschevin, graveur: Hugo Allaert, 1632. Ets, 42.2 x 56 cm. 

3.Plattegrond van de stad Vianen; met weergave van de bebouwing in perspectief; met legenda, [164.]. Drukker: F. de Wit, uitgever: Joan Blaeu (Amsterdam, 1649). Kopergravure, 20.5 x 25 cm, schaal: 1:4000; 1 blad. Uit: J. Blaeu, Toonneel der Steden van de Veree nighde Nederlan den (Amsterdam, 1649). 

4.Plattegrond van de stad Vianen; met weergave van het stratenplan; met duitstalige legenda. Kopergravure, 17 x 13.5 cm, schaal: 1:6000; 1 blad. Uit: Caspar Merian, Topographia Germaniae Inferioris (Frankfurt am Main, 1659).

5.Plattegronden van Vianen, Woerden, Oudewater, Heukelum, Leerdam, Asperen, Weesp, IJsselstein en het fort Crevecoeur. Kopergravure, 29.3 x 17.7 cm, schaal variërend. Uit: Lambert van den Bosch, Tooneel des oorlogs - - - tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden enz. (Amsterdam, 1675). 

6.Kaart van de Biesbosch met omringende gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Projectie oost-west; begrenzing Willemstad, Gouda, Oudewater, Vianen, Culemborg, Heusden, Breda. Maker: Balthasar Florisz. Berckerode, uitgever: Henricus Hondius (Amsterdam, 1629). Kopergravure, 44 x 55 cm, schaal: 1:100.000; 1 blad. 

7.Kaart van de Biesbosch met omringenden gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Projectie: oost-west; begrenzing: Willemstad, Gouda, Oudewater, Vianen, Culemborg, Heusden, Breda. Maker: Nicolaas Visscher, Amsterdam, [ca. 1660]. Kopergravure, 44 x 54 cm, schaal: 1:100.000; 1 blad 

8.Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens. Maker: Abel de Vries, Dordrecht, 1716, graveur: B. Stoopendal. Kopergravure, in 4 bladen, 33 x 58 cm (4x), schaal: 1:33.000. 

9.Kaart van de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Biesbosch; met waterstaatkundige gegevens; met inzetkaart van de dijkdoorbraak te Kedichem anno 1726. Maker: Albert de Vries, Dordrecht, [ca. 1728], graveur: Jacobus Keyser, drukker: Joannes van Braam. Kopergravure, 31 x 43.5 cm, inzetkaart: 9.5 x 12 cm, schaal: 1:110.000; 1 blad. 

10.Kaart van gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; met weergave van de bestuurlijke indeling. Begrenzing: Dordrecht, Gouda, Oudewater, Vianen, Buurmalsen, 's-Hertogenbosch, Geertruidenberg. Isaak Tirion, Amsterdam, 1749. Kopergravure, gedeeltelijk ingekleurd, 32.5 x 37.5 cm, schaal: 1:140.000; 1 blad. 

11.Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het Hagesteinse Schoor, in 7 bladen (aanwezig blad 7). Maker: Melchior Bolstra, 1751-1764. Kopergravure, 49 x 63 cm, schaal: 1:10.000; 1 blad. 

12.Kaart van de graafschappen Buren, Culemborg en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens en uitvoerige legenda. Maker en graveur: J. Punt, uitgevers: Covens en Mortier, Amsterdam, 1761. Kopergravure, 50 x 84.5 cm, schaal: 1:40.000; 1 blad. 

13.Nieuwe Kaart van de VII Verenigde Provintien volgens de nieuwste waarneemingen opgemaakt.' Kopergravure, ingekleurd, 18 x 22 cm. 

14.Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens en indeling van waterschappen. Drukker: Arnoud Pistoor, 's-Hertogenbosch, uitgever: Busé, Hardinxveld, 1903. Lithografie, 50 x 80 cm, schaal: 1:50.000; 1 blad. N.B. Enkele plaatsnamen zijn apart in rood gedrukt. 

15.Topografische kaart van Nederland, blad 38. Oost. Gorinchem. Maker: Topografische Dienst, Delft, 1969. Lithografie in kleur, 53 x 42,5 cm, schaal: 1:50.000; 1 blad. 

16.Kadastrale kaart van de polder De Biezen in Hagestein (sectie B), opgemaakt door de landmeter F.F.J. Machen, 1838, bijgewerkt tot ca. 1940. Lichtdruk, 64 x 100 cm, schaal 1:2500.