Kaarten in het bezit van de vereniging.

1.

Kaart van de stad Vianen en het dorp Vreeswijk met wijde omgeving; met weergave van de bebouwing, dijken, wegen en watergangen in perspectief.
Jacob van Deventer, ca. 1565
Reproduktie; lithografie: 35 x 29 cm, schaal: 1:8000.
Uit: R.Fruin, Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer (Den Haag, 1916-1923).

2.

`Den Hoff van de Heer van Brederode tot Vianen'. De kasteeltuin van slot Batestein in vogelvlucht met opengewerkte plattegrond van het slot.
Maker: Isaac Leschevin, graveur: Hugo Allaert, 1632
Ets: 42.2 x 56 cm.

3.

Plattegrond van de stad Vianen; met weergave van de bebouwing in perspectief; met legenda, [164.].
Drukker: F. de Wit, uitgever: Joan Blaeu, Amsterdam, 1649
Kopergravure, 1 blad: 20.5 x 25 cm, schaal: 1:4000.
Uit: J. Blaeu, Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden (Amsterdam, 1649).

4.

Plattegrond van de stad Vianen; met weergave van het stratenplan; met duitstalige legenda.
Kopergravure, 1 blad: 17 x 13.5 cm, schaal: 1:6000.
Uit: Caspar Merian, Topographia Germaniae Inferioris (Frankfurt am Main, 1659).

5.

Plattegronden van Vianen, Woerden, Oudewater, Heukelum, Leerdam, Asperen, Weesp, IJsselstein en het fort Crevecoeur.
Kopergravure: 29.3 x 17.7 cm, schaal: variërend.
Uit: Lambert van den Bosch, Tooneel des oorlogs - - - tegen de Staten der Vereenigde Nederlanden enz. (Amsterdam, 1675).

6.

Kaart van de Biesbosch met omringende gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Projectie oost-west; begrenzing Willemstad, Gouda, Oudewater, Vianen, Culemborg, Heusden, Breda.
Maker: Balthasar Florisz. Berckerode, uitgever: Henricus Hondius, Amsterdam, 1629
Kopergravure, 1 blad: 44 x 55 cm, schaal: 1:100.000.

7.

Kaart van de Biesbosch met omringenden gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Projectie: oost-west; begrenzing: Willemstad, Gouda, Oudewater, Vianen, Culemborg, Heusden, Breda.
Maker: Nicolaas Visscher, Amsterdam, ca. 1660
Kopergravure, 1 blad: 44 x 54 cm, schaal: 1:100.000.

8.

Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens.
Maker: Abel de Vries, graveur: B. Stoopendal, Dordrecht, 1716
Kopergravure, 4 bladen: 33 x 58 cm (4x), schaal: 1:33.000.

9.

Kaart van de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Biesbosch; met waterstaatkundige gegevens; met inzetkaart van de dijkdoorbraak te Kedichem anno 1726.
Maker: Albert de Vries, graveur: Jacobus Keyser, drukker: Joannes van Braam., Dordrecht, ca. 1728
Kopergravure, 1 blad: 31 x 43.5 cm, inzetkaart: 9.5 x 12 cm, schaal: 1:110.000.

10.

Kaart van gedeelten van de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; met weergave van de bestuurlijke indeling. Begrenzing: Dordrecht, Gouda, Oudewater, Vianen, Buurmalsen, 's-Hertogenbosch, Geertruidenberg.
Isaak Tirion, Amsterdam, 1749
Kopergravure, gedeeltelijk ingekleurd, 1 blad: 32.5 x 37.5 cm, schaal: 1:140.000.

11.

Kaart van de rivier de Lek van Krimpen tot het Hagesteinse Schoor.
Maker: Melchior Bolstra, 1751-1764
Kopergravure, 1 van 7 bladen (aanwezig blad 7): 49 x 63 cm, schaal: 1:10.000.

12.

Kaart van de graafschappen Buren, Culemborg en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens en uitvoerige legenda.
Maker en graveur: J. Punt, uitgevers: Covens en Mortier, Amsterdam, 1761
Kopergravure, 1 blad: 50 x 84.5 cm, schaal: 1:40.000.

13.

Nieuwe Kaart van de VII Verenigde Provintien volgens de nieuwste waarneemingen opgemaakt.
Kopergravure, ingekleurd: 18 x 22 cm.

14.

Kaart van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden; met waterstaatkundige gegevens en indeling van waterschappen.
Drukker: Arnoud Pistoor, 's-Hertogenbosch, uitgever: Busé, Hardinxveld, 1903
Lithografie, 1 blad: 50 x 80 cm, schaal: 1:50.000.
N.B. Enkele plaatsnamen zijn apart in rood gedrukt.

15.
 

Topografische kaart van Nederland, blad 38. Oost. Gorinchem.
Maker: Topografische Dienst, Delft, 1969
Lithografie in kleur, 1 blad: 53 x 42,5 cm, schaal: 1:50.000.

16.
 

Kadastrale kaart van de polder De Biezen in Hagestein (sectie B)
opgemaakt door de landmeter F.F.J. Machen, 1838
Lichtdruk: 64 x 100 cm, schaal: 1:2500.
N.B. bijgewerkt tot ca. 1940