Hieronder de tijdschriften in bezit van de vereniging.

251. De Domphoorn. Tijdschrift van Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden, XIV (1980)-

258. Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde. Herausgegeben von dem Naturwisschenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe e.V.,L (1981)-

260. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Aanwezig: nr. 45 (nov. 1982) en jrg. VI (1983).

264. Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, XL (1985)- N.B. Hierin uitgegeven Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, 1292-1666.

267. Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de historische vereniging Vrienden van oud Leerdam, V (1985)-