Hieronder de tijdschriften in bezit van de vereniging.

251.

De Domphoorn.
Tijdschrift van Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden; ex. XIV [1980-]

258.

Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde.
Herausgegeben von dem Naturwisschenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe e.V.; ex. L [1981-]

260.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
ex. jrg. VI [-1983]

260.

Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
ex. nr. 45 [nov. 1982]

264.

Ons Voorgeslacht.
Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, ; ex. XL [1985-]
N.B. Hierin uitgegeven Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, 1292-1666.

267.

Van Stad en Graafschap Leerdam.
Orgaan van de historische vereniging Vrienden van oud Leerdam; ex. V [1985-]