250. Cronyck De Geyn. Uitgave van de historische kring Nieuwegein, I (1979)-

251. De Domphoorn. Tijdschrift van Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden, XIV (1980)-

252. De Drie Steden. Regionaal-historisch tijdschrift voor Tiel, Buren en Culemborg, IV (1983)-

253. "Grondig bekeken". Archeologische werkgemeenschap voor Nederland. Lek en Merwestreek, II (1987)-

254. Heemtijdingen. Orgaan van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, XVII (1981)-

255. Historische Kring IJsselstein, 1 (1976)-

257. Kwartaalblad van de historische vereniging West-Alblasserwaard, I (1982)-

258. Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde. Herausgegeben von dem Naturwisschenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe e.V.,L (1981)-

259. Mededelingen van het P.J. Meertens-instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, nrs 39 (1987) -

260. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Aanwezig: nr. 45 (nov. 1982) en jrg. VI (1983).

261. Mededelingenblad van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam, IV (1981)-

262. Nederlandse Historiën. Tijdschrift voor vaderlandse (streek)geschiedenis, XIV (1980) -

263. Nieuwsbrief Stichting Bedrijfsmonumenten midden-Holland, nr. 14 (1987)-

264. Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, XL (1985)- N.B. Hierin uitgegeven Repertorium op de lenen van de Heren van Vianen, 1292-1666.

265. Oud-Gorcum Varia. Tijdschrift van historische vereniging "Oud-Gorcum", I (1984)-

266. Tussen Rijn en Lek. Tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek, XVI (1982)-

267. Van Stad en Graafschap Leerdam. Orgaan van de historische vereniging Vrienden van oud Leerdam, V (1985)-

268. Verenigingsblad van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos, I (1984)-

269. Volkskundig Bulletin. Uitgave van de Volkskunde-commissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, VI (1980)-

270. Westerheem, XXXVI (1987) -

271. Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens, XIII (1993) -

272. Volkscultuur. Tijdschrift over tradities en tijdsverschijnselen, Jrg. 7 (1990) nr. 3.