Beste leden,

2023 is alweer enige maanden oud. De eerste kleine excursie heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 18 februari togen een aantal leden naar Amsterdam om in de Nieuwe Kerk, in het kader van het Rampjaar 1672, een herdenkingsbijeenkomst van zeeheld Michiel de Ruyter bij te wonen. Na twee lezingen volgde een kranslegging in de crypte bij het graf van De Ruyter. Een uitgebreid verslag van deze geslaagde excursie vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief.

28 MAART 2023 ALV en LEZING

Dinsdag 28 maart 2023 bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. Zie voor nadere informatie (Uitnodiging, Agenda en toelichting Agenda) de bijlagen bij deze Nieuwsbrief.

Na de Algemene Ledenvergadering zal Dr. Lisette Kootker, universitair docent aan de VU Amsterdam en een autoriteit op haar vakgebied, een lezing geven over archeologisch isotopenonderzoek. Isotopenonderzoek houdt zich bezig met research naar de aanwezigheid van chemische elementen in skeletresten en geeft inzicht in vragen rondom mobiliteit, dieet en ouderdom van de gevonden geraamten. Isotopenonderzoek is een betrekkelijk jonge specialisatie binnen de archeologie en is b.v. ook toegepast bij de skelettenvondst in Vianen, om ouderdom en herkomst van de gesneuvelde soldaten te kunnen bepalen. Wij weten uit goede bron dat u zich geen moment zult vervelen tijdens de lezing.

NAJAARSEXCURSIE 16 SEPTEMBER 2023

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 september. De excursie gaat naar Brielle. Het stadje op het eiland Voorne Putten, dat als eerste door de watergeuzen op 1 april 1572 (u weet wel: Alva’s bril) werd bevrijd van de Spanjaarden.

Ook speelde Brielle een rol tijdens het Rampjaar 1672. Engelse spionnen kwamen uit Harwich een ‘kijkje nemen’ in de Republiek. Zij kwamen aan land in Brielle en probeerden van daaruit informatie te verzamelen om zo een invasie vanuit zee voor te bereiden. Dankzij Michiel de Ruyter mislukte deze invasiepoging.

brielsche-aap

Na de koffie/thee en gebak is er een stadswandeling. Ook worden de wallen bezichtigd. Dit alles onder deskundige leiding van gidsen.

Na de lunch is er een programma voor eigen besteding.

Enige tips:

*Historisch museum Den Briel, Markt 1. Voor nadere informatie zie de website www.historischmuseumdenbriel.nl

*De Brielse Dom en de Sint-Catharijnekerk, Sint-Catharijnehof 1.

In deze kerk trouwde Willem van Oranje met zijn derde vrouw Charlotte van Bourbon. Tevens kunt u de toren van 318 treden beklimmen. Voor nadere informatie zie de website www.debrielsedom.nl

*De Bedevaartkerk H.H. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 (hoek kloosterweg). Voor nadere informatie zie de website www.martelarenvangorcum.nl

Wilt u de kerk bezoeken, geeft u zich dan op. Mail kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij voldoende belangstelling nemen wij contact op om te vragen of een bezoek mogelijk is.

*Bezoek aan het Asylplein waar monumenten te bezichtigen zijn.

*Winkelen in de historische straatjes.

*Terrasje bezoeken in de historische haven.

Voor verdere tips zie de site weekendtoerist.nl/wat-te-doen-in-brielle-tips/

De kosten:

Voor leden/partnerleden: € 65,00 p.p.

Voor niet-leden: € 71,50 p.p 

U kunt ook kiezen voor een alternatief zonder lunch.

Voor leden/partnerleden: € 40,50 p.p.

Voor niet-leden: € 47,00 p.p.

De excursie (busreis) kan doorgaan als er minimaal 45 personen deelnemen.

Wilt u zo snel mogelijk aangeven - doch uiterlijk 31 maart - of u al dan niet meegaat en of u deel wilt nemen aan de lunch.

Mail hiervoor naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

CONTRIBUTIEBETALING 2023  

Rond deze tijd ontvangt u een e-mail met verzoek tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Wij hopen, dat u dit zo spoedig mogelijk wil overmaken.

Wij verzoeken u om zo snel mogelijk te betalen want het controleren van de betalingen en het sturen van herinneringen kost heel veel tijd.

Leden in Vianen € 18,00

Leden buiten Vianen € 22,50

Partnerleden € 10,00

RABO bankrekening NL05RABO0103182454

Diegenen die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven zullen een aankondiging van de afschrijving ontvangen.